Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto's ligt ten allen tijde bij de fotografe van Graffy by Kim. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto's van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto's van hem/haar of van leden van het gezin gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe via een email. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan deze is aangeleverd door de fotografe. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken. 

 

Fotosessie

Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt de fotografe altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra de fotografe een bevestiging heeft gestuurd. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze uiterlijk een week voor het plaatsvinden van een fotoshoot contact op te nemen met de fotografe. Een Zwangerschapsshoot, Portret of Kidsshoot duurt gemiddeld 1 uur. De foto's worden binnen 2 weken doorgestuurd via email (WeTransfer) met watermerk. Daarna kunnen de digitale fotobestanden worden uitgekozen. De gekozen fotobestanden ontvangt u via WeTransfer (in overleg).  Extra bestanden kunnen tot 4 maanden na de fotoshoot worden bijbesteld voor € 5,00 per foto. 

 

Betaling

Binnen 5 dagen na de fotoshoot ontvangt de klant per mail een factuur. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW. 

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Graffy by Kim en zijn onbeperkt geldig. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar.

 

Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om minimaal 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Bij annulering binnen 24 uur van een geboekte fotoshoot door de klant brengt Graffy by Kim een vast bedrag van € 25,00 in rekening. Indien Graffy by Kim de afspraak niet kan nakomen i.v.m. ziekte of andere omstandigheden zal deze afspraak kosteloos worden verzet en krijgt u 10% korting op de fotoshoot. 

 

Aansprakelijkheid

Graffy by Kim is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van een grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de  hoogte van de onder de verzekering feitelijk omgekeerde somma. Graffy by Kim is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd. 

 

Privacy en persoonsgegevens

Graffy by Kim zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, email etc.) openbaar maken of doorgeven aan anderen.