Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto's ligt ten allen tijde bij de fotografe van Graffy by Kim. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto's van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto's van hem/haar of van leden van het gezin gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe via een email. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan deze is aangeleverd door de fotografe. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken. 

 

Offerte & betaling

Na een kennismakingsgesprek ontvangen jullie een offerte. Jullie controleren de offerte op eventuele onjuistheden. Na akkoord van de offerte is de boeking definitief. Bij annulering binnen en maand voor aanvang van een bruiloft dient er 25% van het totaal bedrag voldaan te worden. Twee weken voor de bruiloft wordt er een aanbetaling gedaan van 50%.

Als jullie het hele pakket van mij ontvangen hebben krijgen jullie een factuur met het rest bedrag.

 

Aansprakelijkheid

Graffy by Kim is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van een grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de  hoogte van de onder de verzekering feitelijk omgekeerde somma. Graffy by Kim is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd. 

 

Privacy en persoonsgegevens

Graffy by Kim zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, email etc.) openbaar maken of doorgeven aan anderen.